Výběr termínu zkoušky
Osobní údaje
Kontaktní údaje
Doplňující údaje
Informace o poslední zkoušce
Poznámka
Souhlas se zpracováním osobních údajů a odeslání formuláře

Odesláním formuláře uděluji ve smyslu ustanovení čl. 4, § 43, Zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů), výslovný souhlas s tím, aby Centrum jazykového vzdělávání Univerzity obrany v Brně (dále jen „CJV“), případně třetí osoba, jako CJV pověřený zpracovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovával osobní údaje uvedené v této přihlášce ke zkoušce a uložil je do své databáze. Uděluji souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů výhradně pro statistické a identifikační účely.