E-přihláška


Moje přihlášky

Informace o stavu e-přihlášek a zaplacení poplatku za přijímací řízení.
Doručené písemnosti uchazečům o studium.
Výsledky přijímacích zkoušek.

Vstoupit

Podat novou přihlášku
  1. Zvolte fakultu, typ, formu a druh studia.
  2. Vyberte studijní program.
  3. Vyplňte údaje.
  4. Odešlete přihlášku.
  5. Získáte kód uchazeče pro vstup do svých přihlášek (viz výše sekce Moje přihlášky).
Podat více přihlášek
  1. Zvolte fakultu, typ, formu a druh studia.
  2. Vyberte studijní program a použijte kód uchazeče pro přihlášení z prvotní přihlášky.
Obnovení zapomenutého kódu

Zapomněli jste kód pro vstup do své e-přihlášky?

Vstoupit

Filtr studijních programů


Seznam nabízených studijních programů

Založit e-přihlášku lze v rozmezí od – do

Založit e-přihlášku Bližší specifikace programu Typ
Forma
Druh
Založit e-přihlášku od – do
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Kybernetická bezpečnost
Zkratka: 5KB
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského leadershipu
Program: Řízení a použití ozbrojených sil
Zkratka: 5ŘPOS
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenská farmacie
Obor: Vojenská farmacie
Zkratka: 5FAR
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 28.02.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie – elektrotechnické
Zkratka: 5VT-E
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie – strojní
Zkratka: 5VT-S
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenské všeobecné lékařství
Obor: Vojenské všeobecné lékařství
Zkratka: 6VŠE
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 28.02.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenské zubní lékařství
Obor: Vojenské zubní lékařství
Zkratka: 5ZUB
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 28.02.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Specializace ve zdravotnictví
Obor: Zdravotnický záchranář
Zkratka: 3ZZ
Bakalářský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 28.02.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Komunikační a informační technologie
Zkratka: 3KIT
Bakalářský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Automatizované systémy velení a řízení
Zkratka: 2ASV-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Bojová a speciální vozidla
Zkratka: 2BSV-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Komunikační a informační systémy
Zkratka: 2KIS-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letecká a raketová technika
Zkratka: 2LRT-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letecké elektrotechnické systémy
Zkratka: 2LES-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letový provoz
Zkratka: 2LP-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Radiolokace
Zkratka: 2RL-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Zbraně a munice
Zkratka: 2ZM-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Obor: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Zkratka: 9PMOVZ
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Toxikologie
Obor: Toxikologie
Zkratka: 9TOX
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenská radiobiologie
Obor: Vojenská radiobiologie
Zkratka: 9VRA
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Dopravní stroje a zařízení
Zkratka: 9DSZ
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Elektronické systémy a zařízení
Zkratka: 9ESZ
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Komunikační a informační systémy
Zkratka: 9KIS
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letecká a raketová technika
Zkratka: 9LRT
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Materiálové a technologické inženýrství
Zkratka: 9MTI
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Technická kybernetika a mechatronika
Zkratka: 9TKM
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenská geografie a meteorologie
Zkratka: 9VGM
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenské stavby
Zkratka: 9VS
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Zbraně a munice
Zkratka: 9ZM
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Epidemiologie
Obor: Epidemiologie
Zkratka: 9EPI-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Univerzita obrany
Program: Ochrana vojsk a obyvatelstva
Obor: Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva
Zkratka: 9MSP-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 29.03.2019
Fakulta: Univerzita obrany
Program: Ochrana vojsk a obyvatelstva
Obor: Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim
Zkratka: 9ZHN-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 29.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Obor: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Zkratka: 9PMOVZ-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Toxikologie
Obor: Toxikologie
Zkratka: 9TOX-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenská radiobiologie
Obor: Vojenská radiobiologie
Zkratka: 9VRA-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Dopravní stroje a zařízení
Zkratka: 9DSZ-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Elektronické systémy a zařízení
Zkratka: 9ESZ-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Komunikační a informační systémy
Zkratka: 9KIS-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letecká a raketová technika
Zkratka: 9LRT-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Materiálové a technologické inženýrství
Zkratka: 9MTI-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Technická kybernetika a mechatronika
Zkratka: 9TKM-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenská geografie a meteorologie
Zkratka: 9VGM-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenské stavby
Zkratka: 9VS-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Zbraně a munice
Zkratka: 9ZM-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenské vnitřní lékařství
Obor: Vojenské vnitřní lékařství
Zkratka: 9VVL-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Kybernetická bezpečnost
Zkratka: 5KB-C
Magisterský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost
Zkratka: 3GMOB-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Letecká technika
Zkratka: 3LT-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Technologie pro ochranu majetku a osob
Zkratka: 3TOMO-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Zbraně a munice
Zkratka: 3ZM-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Komunikační a informační technologie
Zkratka: 2KIT-C
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Technologie pro ochranu majetku a osob
Zkratka: 2TOMO-C
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Technologie pro obranu a bezpečnost
Obor: Zbraně a munice
Zkratka: 2ZM-C
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letecké elektrotechnické systémy
Zkratka: 2LES-C-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Epidemiologie
Obor: Epidemiologie
Zkratka: 9EPI-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Infekční biologie
Obor: Infekční biologie
Zkratka: 9IB-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Univerzita obrany
Program: Ochrana vojsk a obyvatelstva
Obor: Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva
Zkratka: 9MSP-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 29.03.2019
Fakulta: Univerzita obrany
Program: Ochrana vojsk a obyvatelstva
Obor: Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim
Zkratka: 9ZHN-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 29.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Obor: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Zkratka: 9PMOVZ-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Toxikologie
Obor: Toxikologie
Zkratka: 9TOX-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenská radiobiologie
Obor: Vojenská radiobiologie
Zkratka: 9VRA-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Dopravní stroje a zařízení
Zkratka: 9DSZ-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Elektronické systémy a zařízení
Zkratka: 9ESZ-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Komunikační a informační systémy
Zkratka: 9KIS-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letecká a raketová technika
Zkratka: 9LRT-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Materiálové a technologické inženýrství
Zkratka: 9MTI-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Technická kybernetika a mechatronika
Zkratka: 9TKM-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenská geografie a meteorologie
Zkratka: 9VGM-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenské stavby
Zkratka: 9VS-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Zbraně a munice
Zkratka: 9ZM-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Epidemiologie
Obor: Epidemiologie
Zkratka: 9EPI-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Lékařská mikrobiologie
Obor: Lékařská mikrobiologie
Zkratka: 9LMI-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Univerzita obrany
Program: Ochrana vojsk a obyvatelstva
Obor: Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva
Zkratka: 9MSP-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 29.03.2019
Fakulta: Univerzita obrany
Program: Ochrana vojsk a obyvatelstva
Obor: Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim
Zkratka: 9ZHN-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 29.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Obor: Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Zkratka: 9PMOVZ-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Toxikologie
Obor: Toxikologie
Zkratka: 9TOX-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenská chirurgie
Obor: Vojenská chirurgie
Zkratka: 9VCH-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenská radiobiologie
Obor: Vojenská radiobiologie
Zkratka: 9VRA-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.12.2018 30.04.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Dopravní stroje a zařízení
Zkratka: 9DSZ-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Elektronické systémy a zařízení
Zkratka: 9ESZ-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Komunikační a informační systémy
Zkratka: 9KIS-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Letecká a raketová technika
Zkratka: 9LRT-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Materiálové a technologické inženýrství
Zkratka: 9MTI-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Technická kybernetika a mechatronika
Zkratka: 9TKM-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenská geografie a meteorologie
Zkratka: 9VGM-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Vojenské stavby
Zkratka: 9VS-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenských technologií
Program: Vojenské technologie
Obor: Zbraně a munice
Zkratka: 9ZM-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2018 31.03.2019
Fakulta: Fakulta vojenského zdravotnictví
Program: Vojenské vnitřní lékařství
Obor: Vojenské vnitřní lékařství
Zkratka: 9VVL-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.12.2018 30.04.2019