E-přihláška


Moje přihlášky

Vstup pro kontrolu a tisk e-přihlášek.
Informace o stavu e-přihlášek a zaplacení poplatku za přijímací řízení.
Výsledky přijímacích zkoušek.

Vstoupit

Podat novou přihlášku
  1. Zvolte fakultu, typ, formu a druh studia.
  2. Vyberte studijní obor.
  3. Vyplňte údaje.
  4. Odešlete přihlášku.
  5. Získáte kód uchazeče pro vstup do svých přihlášek (viz výše sekce Moje přihlášky).
Podat více přihlášek
  1. Zvolte fakultu, typ, formu a druh studia.
  2. Vyberte studijní obor a použijte kód uchazeče pro přihlášení z prvotní přihlášky.

Filtr studijních oborů


Seznam nabízených studijních oborů

Založit e-přihlášku lze v rozmezí od – do

Založit e-přihlášku Fakulta
Program
Obor
Modul
Zkratka oboru
Typ
Forma
Druh
Založit e-přihlášku od – do
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost

3GMOB-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Komunikační a informační technologie

3KIT-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Letecká technika

3LT-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Technologie pro ochranu majetku a osob

3TOMO-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Zbraně a munice

3ZM-C
Bakalářský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Specializace ve zdravotnictví
Zdravotnický záchranář

3ZZ
Bakalářský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 28.02.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Vojenský management

9VM-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Epidemiologie
Epidemiologie

9EPI-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Infekční biologie
Infekční biologie

9IB-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Lékařská mikrobiologie
Lékařská mikrobiologie

9LMI-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva

9MSP-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva

9OO-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

9ZHN-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

9PMOVZ-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Toxikologie
Toxikologie

9TOX-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenská chirurgie
Vojenská chirurgie

9VCH-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Univerzita obrany
Vojenská logistika
Vojenská logistika

9VL-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenská radiobiologie
Vojenská radiobiologie

9VRA-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Dopravní stroje a zařízení

9DSZ-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Elektronické systémy a zařízení

9ESZ-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Komunikační a informační systémy

9KIS-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Letecká a raketová technika

9LRT-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Materiálové a technologické inženýrství

9MTI-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Technická kybernetika a mechatronika

9TKM-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenská geografie a meteorologie

9VGM-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenské stavby

9VS-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Zbraně a munice

9ZM-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenské vnitřní lékařství
Vojenské vnitřní lékařství

9VVL-C-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Vojenský management

9VM-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Epidemiologie
Epidemiologie

9EPI-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva

9MSP-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva

9OO-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

9ZHN-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

9PMOVZ-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Toxikologie
Toxikologie

9TOX-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenská chirurgie
Vojenská chirurgie

9VCH-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Univerzita obrany
Vojenská logistika
Vojenská logistika

9VL-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenská radiobiologie
Vojenská radiobiologie

9VRA-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Dopravní stroje a zařízení

9DSZ-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Elektronické systémy a zařízení

9ESZ-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Komunikační a informační systémy

9KIS-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Letecká a raketová technika

9LRT-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Materiálové a technologické inženýrství

9MTI-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Technická kybernetika a mechatronika

9TKM-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenská geografie a meteorologie

9VGM-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenské stavby

9VS-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Zbraně a munice

9ZM-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenské vnitřní lékařství
Vojenské vnitřní lékařství

9VVL-K
Doktorský studijní program
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Vojenský management

9VM-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Infekční biologie
Infekční biologie

9IB-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Lékařská mikrobiologie
Lékařská mikrobiologie

9LMI-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva

9MSP-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva

9OO-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Univerzita obrany
Ochrana vojsk a obyvatelstva
Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

9ZHN-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Toxikologie
Toxikologie

9TOX-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Univerzita obrany
Vojenská logistika
Vojenská logistika

9VL-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenská radiobiologie
Vojenská radiobiologie

9VRA-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Dopravní stroje a zařízení

9DSZ-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Letecká a raketová technika

9LRT-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Materiálové a technologické inženýrství

9MTI-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenská geografie a meteorologie

9VGM-C
Doktorský studijní program
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Vojenský management

9VM
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Infekční biologie
Infekční biologie

9IB
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví
Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

9PMOVZ
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Toxikologie
Toxikologie

9TOX
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Univerzita obrany
Vojenská logistika
Vojenská logistika

9VL
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenská radiobiologie
Vojenská radiobiologie

9VRA
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Dopravní stroje a zařízení

9DSZ
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Elektronické systémy a zařízení

9ESZ
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Komunikační a informační systémy

9KIS
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Letecká a raketová technika

9LRT
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Materiálové a technologické inženýrství

9MTI
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Technická kybernetika a mechatronika

9TKM
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenská geografie a meteorologie

9VGM
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenské stavby

9VS
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Zbraně a munice

9ZM
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenské vnitřní lékařství
Vojenské vnitřní lékařství

9VVL
Doktorský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 30.04.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Ekonomika obrany státu
Logistika
2L-C-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Ekonomika obrany státu
Logistika
2L-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Vojenský management
Velitel dělostřeleckých jednotek
2D-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Vojenský management
Vševojskový velitel
2VMV-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Automatizované systémy velení a řízení

2ASV-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Bojová a speciální vozidla

2BSV-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Komunikační a informační systémy

2KIS-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Letecká a raketová technika

2LRT-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Letecké elektrotechnické systémy

2LES-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Letový provoz

2LP-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Radiolokace

2RL-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Zbraně a munice

2ZM-K
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Kombinované
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Komunikační a informační technologie

2KIT-C
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Technologie pro ochranu majetku a osob

2TOMO-C
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenských technologií
Technologie pro obranu a bezpečnost
Zbraně a munice

2ZM-C
Magisterský studijní program navazující na bakalářský
Prezenční
Civilní
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského leadershipu
Ekonomika a management
Řízení a použití ozbrojených sil

5ŘPOS
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenská farmacie
Vojenská farmacie

5FAR
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 28.02.2018
× Fakulta vojenských technologií
Vojenské technologie
Vojenské technologie

5VT
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 31.03.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenské všeobecné lékařství
Vojenské všeobecné lékařství

6VŠE
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 28.02.2018
× Fakulta vojenského zdravotnictví
Vojenské zubní lékařství
Vojenské zubní lékařství

5ZUB
Magisterský studijní program
Prezenční
Vojenské
01.11.2017 28.02.2018