Osobní informace
Jméno plk. doc. Ing. Jan Bořil, Ph.D.
Funkce , Prorektor pro vědeckou a expertní činnost
Telefon 973 442 155, 973 444 953, 973 445 147
E-mail jan.boril@unob.cz