Osobní informace
Jméno pplk. Ing. Luděk Čičmanec, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon (973) 445172
E-mail ludek.cicmanec@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./217