Osobní informace
Jméno prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Telefon
E-mail marketa.selucka@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./116