Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Vadim Starý, Ph.D.
Telefon 973 443 675