Osobní informace
Jméno mjr. doc. Ing. Karel Šilinger, Ph.D.
Funkce Proděkan pro vědeckou a výzkumní činnost
Telefon (973) 443003, 442876
E-mail karel.silinger@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/3p./159A