Osobní informace
Jméno plk. gšt. prof. Ing. David Vališ, Ph.D. et Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 443422
E-mail david.valis@unob.cz
Umístění Kasárna Šumavská 2 a 4/Budova 9/pří/18ab