Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Pavel Zahradníček, Ph.D.
Telefon (973) 442909
E-mail pavel.zahradnicek@unob.cz
Umístění
Studium
Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií
Kurz vyšších důstojníků
Prezenční studium
Rok nástupu: 2018
Studijní skupina: KVD-1