Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Marek Fiebich, M.A.
Telefon 443177
E-mail marek.fiebich@unob.cz
Umístění