Osobní informace
Jméno pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA
Funkce Zástupce ředitele ústavu
Telefon 452335
E-mail pavel.otrisal@unob.cz
Umístění Kasárna Dědice V. Nejedlého, Vyškov/Budova 257 (blok kateder II)/1p./105