Osobní informace
Jméno Petra Slámová
Telefon 443901
E-mail petra.slamova@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 51/pří/8