Osobní informace
Jméno Ing. Stanislava Šodková
Funkce Zástupce vedoucího oddělení – vedoucí skupiny
Telefon 973 442 994