Osobní informace
Jméno Ing. Stanislava Šodková
Funkce Zástupce vedoucího oddělení – vedoucí skupiny
Telefon 442994
E-mail stanislava.sodkova@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/pří/77