Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Alois Matýzka
Funkce Zástupce rektora - velitele
Telefon (973) 444952
E-mail alois.matyzka@unob.cz
Umístění