Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Alois Matýzka
Funkce , Zástupce rektora - velitele
Telefon 444952
E-mail alois.matyzka@unob.cz
Umístění