Osobní informace
Jméno Mgr. Jiří Hodný, Ph.D.
Telefon 442514
E-mail jiri.hodny@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/3p./167