Osobní informace
Jméno Bc. Jan Rafaj
Telefon 443548
E-mail jan.rafaj@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/sut/288