Osobní informace
Jméno Ing. Jiří Jirovský
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 443227
E-mail jiri.jirovsky@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/sut/285