Osobní informace
Jméno Bc. Petr Kopeček
Telefon (973) 442040
E-mail petr.kopecek@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/sut/304