Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Kateřina Kašpárková
Telefon 443107
E-mail katerina.kasparkova@unob.cz
Umístění Chodská 17/Budova 6 (internát A4)/4p./567