Osobní informace
Jméno RNDr. Jana Beránková
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 442847
E-mail jana.berankova@unob.cz
Umístění Kounicova 44/Budova 1/3p./249