Osobní informace
Jméno doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Funkce Ředitel centra
Telefon 973 442 032
E-mail josef.prochazka@unob.cz