Osobní informace
Jméno Ing. Josef Procházka, Ph.D.
Funkce Zástupce ředitele centra
Telefon (973) 442032
E-mail josef.prochazka@unob.cz
Umístění