Osobní informace
Jméno RNDr. Karel Dejmal, Ph.D.
Telefon 445006
E-mail karel.dejmal@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 1/4p./412