Osobní informace
Jméno Mario Jiřička
Telefon (973) 253224
E-mail mario.jiricka@unob.cz
Umístění