Osobní informace
Jméno kpt. Ing. Ondřej Klanica, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího oddělení
Telefon 973 442 166