Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Ondřej Klanica, Ph.D.
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 973 442 166