Osobní informace
Jméno kpt. Ing. Kamil Nečas
Telefon 443229
E-mail kamil.necas@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./101a