Osobní informace
Jméno PaedDr. Stanislava Jonáková, Ph.D.
Telefon 973 445 335