Osobní informace
Jméno PaedDr. Stanislava Jonáková, Ph.D.
Telefon 445335
E-mail stanislava.jonakova@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 17/1p./206