Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 445206
E-mail miloslav.bauer@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./206