Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Miloslav Bauer, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 445 206
E-mail miloslav.bauer@unob.cz