Osobní informace
Jméno prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc.
Telefon
E-mail
Umístění