Osobní informace
Jméno prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.
Telefon
E-mail
Umístění