Osobní informace
Jméno mjr. Mgr. Lenka Andrejsová, Ph.D.
Telefon 973 253 219, 973 253 221