Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.
Funkce Ředitel centra
Telefon 445382
E-mail vladan.holcner@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/2p./84