Osobní informace
Jméno plk. gšt. doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.
Funkce Ředitel centra
Telefon 973 445 382
E-mail vladan.holcner@unob.cz