Osobní informace
Jméno kpt. Bc. Martin Zápotocký
Telefon
E-mail martin.zapotocky@unob.cz
Umístění