Osobní informace
Jméno npor. Ing. Daniel Buršík
Telefon
E-mail daniel.bursik@unob.cz
Umístění Chodská 17/Budova 4 (internát A2)/5p./573