Osobní informace
Jméno Jan Sokolíček
Telefon (973) 445212
E-mail jan.sokolicek@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 37 /pří/117