Osobní informace
Jméno Ing. Viktória Šoltésová
Funkce Ředitel odboru
Telefon 443612
E-mail viktoria.soltesova@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/1p./10