Osobní informace
Jméno kpt. Ing. Michal Víta
Telefon 443330
E-mail michal.vita@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 2 (bytovky)/4p./93