Osobní informace
Jméno prof. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
Funkce Proděkan pro vnější vztahy a marketing
Telefon (973) 253003, 253090
E-mail vanda.bostikova@unob.cz
Umístění