Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Markéta Licková
Telefon 443112
E-mail marketa.lickova@unob.cz
Umístění