Osobní informace
Jméno kpt. doc. RNDr. Klára Kubelková, Ph.D.
Funkce , Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj
Telefon 973 255 193
E-mail klara.kubelkova@unob.cz