Osobní informace
Jméno kpt. RNDr. Klára Kubelková, Ph.D.
Telefon 973 255 193