Osobní informace
Jméno PharmDr. Jan Marek, Ph.D.
Telefon 253143
E-mail jan.marek@unob.cz
Umístění FVZ Třebešská 1575, Hradec Králové/Školní budova/1p./00