Osobní informace
Jméno doc. PharmDr. Ondřej Soukup, Ph.D.
Telefon 253019
E-mail ondrej.soukup@unob.cz
Umístění