Osobní informace
Jméno npor. Ing. Vítězslav Škrabal
Telefon (973) 442886
E-mail vitezslav.skrabal@unob.cz
Umístění