Osobní informace
Jméno pplk. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc.
Funkce Zástupce vedoucího katedry – vedoucí skupiny
Telefon 253028
E-mail miroslav.pohanka@unob.cz
Umístění