Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Milan Krejčík
Telefon 442718
E-mail milan.krejcik@unob.cz
Umístění