Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Milan Krejčík
Telefon (973) 443765
E-mail milan.krejcik@unob.cz
Umístění