Osobní informace
Jméno Marcela Králová
Funkce Vedoucí oddělení
Telefon 442887
E-mail marcela.kralova@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/1p./16