Osobní informace
Jméno mjr. Ing. Filip Dvořák, Ph.D.
Telefon 445033
E-mail filip.dvorak@unob.cz
Umístění Kasárna Černá Pole, Gen. Píky 2/Budova 8/1p./9