Osobní informace
Jméno plk. Mgr. Petr Hanák, Ph.D.
Funkce Ředitel centra
Telefon 973 442 196