Osobní informace
Jméno plk. Mgr. Petr Hanák
Funkce Ředitel centra
Telefon 442196
E-mail petr.hanak@unob.cz
Umístění Kasárna Jana Babáka 2/Budova 58/sut/104