Osobní informace
Jméno plk. gšt. Ing. Tibor Palasiewicz, Ph.D.
Funkce Vedoucí katedry
Telefon 973 443 040