Osobní informace
Jméno pplk. Ing. Václav Zajíček, Ph.D.
Funkce Zástupce vedoucího katedry
Telefon (973) 445318
E-mail vaclav.zajicek@unob.cz
Umístění Kounicova 65/Budova 1/5p./200