Osobní informace
Jméno prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.
Telefon
E-mail
Umístění